Anette var en aflastning allerede fra dag 2

(kilde: VidenMetro Magasinet)